iheti-carrousel

IK HEB EEN
TANTE IN...

EEN EDUCATIEF FILMPROJECT
VOOR KINDEREN DIE IN TWEE
CULTUREN LEVEN

IHETI-titel

Voor het project 'Ik heb een tante in...' gaf het team van Hollywood in de Klas een educatieve workshop aan kinderen die naast de Nederlandse nationaliteit een tweede nationaliteit hadden. Met filmapparatuur in hun koffer reisden ze af naar hun tweede thuisland en legden daar de verschillen vast, tussen de Nederlandse en buitenlandse cultuur.

Na hun terugkomst werd het gefilmde materiaal gemonteerd door het HIDK-team. Dit leverde prachtige reportages op uit onder meer Pakistan, Bosnië, Rusland, Argentinië en Turkije.

IHETI-FOTOSLIDE-01
IHETI-FOTOSLIDE-02
IHETI-FOTOSLIDE-03
IHETI-FOTOSLIDE-04
IHETI-FOTOSLIDE-05

IHETI-foto

SPEL VOOR BASISSCHOLEN

Dankzij het succes van dit project heeft het een vervolg gekregen in de vorm van een spel voor basisscholen. Op speelse wijze konden kinderen hun eigen klas en school in kaart brengen om er zodoende achter te komen welke groep en school het meest 'internationaal' was.

 

 

IHETI-spel

© 2018