Hotel-slide-01a

DE MEEST POPULAIRE SCRIPTS VAN HOLLYWOOD IN DE KLAS

Hotel-slide-02a

SHOT VOOR SHOT UITGEWERKT

Hotel-slide-04a

SAMENGEVAT IN OVERZICHTELIJKE SCÈNES

Hotel-slide-03a

ROLVERDELINGEN EN TIPS BIJ ELKE SCÈNE

Hotel-slide-05a

INCLUSIEF RECHTENVRIJE MUZIEK EN GELUIDSFRAGMENTEN

Maak nu zelf een eindfilm met het Zelfstandig Eindfilm Pakket!

Een musical met groep 8 kan leuk zijn, maar de realisatie ervan is vaak erg veel werk. Tijdens de mooie lentedagen moeten er liedjes geoefend worden en tijdens de afscheidsavond is er door de drukte voor de leerkracht vaak weinig tijd om daadwerkelijk afscheid te nemen van groep 8. Hollywood in de Klas maakt sinds een aantal jaren Eindfilms Groep 8 als leuk alternatief voor de eindmusical, waarmee deze veelgehoorde zorgen worden weggenomen.

Zelfstandig een Eindfilm maken met groep 8
Hollywood in de Klas heeft 15 jaar filmervaring op scholen, waarbij er altijd naar wordt gestreefd om het de leerkrachten en leerlingen zo makkelijk mogelijk te maken. Met die gedachte en vanwege de populariteit van de Eindfilms hebben we nu, naast de Eindfilm Groep 8 onder begeleiding van een filmcoach, het Zelfstandig Eindfilm Pakket ontwikkeld. Een gebruiksvriendelijk pakket waarmee groepen zelf hun eindfilm kunnen produceren. Hollywood in de Klas heeft hierbij gekozen voor hun meest populaire script 'Hotel ...' Bekijk een trailer van deze film op onze trailer-pagina. De zelfgemaakte film is een mooi resultaat, wat naast een prachtig souvenir ook een product is wat de groep gezamenlijk heeft gemaakt en waar de leerlingen nog jaren trots op zullen zijn. 
 
Een Zelfstandig Eindfilm Pakket voor groep 8 bestaat uit:
- Een zeer uitgebreid script van 112 pagina’s, waarmee de klas shot voor shot de film kan opnemen.
- Leuk getekende animaties, voor tussen de scènes.
- Rechtenvrije muziek en geluidseffecten.
Tijdens onze uitgebreide testfase met diverse scholen is gebleken dat:
- Klassen met geen enkele ervaring met het maken van een film, in staat waren de eindfilm te maken.
- De beschikking over een tablet en een computer met een gangbaar montageprogramma (Windows Movie Maker of iMovie) voldoende was.
- De shots verspreid over het schooljaar werden opgenomen, op momenten die zich daarvoor leenden.
- De tijdsduur van de opnames 4 dagen in beslag nam (een dagdeel per scène).
- De montage van de opgenomen shots 3 dagen (24 uur) duurde.
- Kinderen zelfstandig aan een scène konden werken.
- Betrokken ouders filmdecors en kleding verzorgden en de montage voor hun rekening namen.
- Het maken van een eindfilm werd ervaren als een echt groepsproces. Kinderen die normaal gesproken een kleine rol in de musical zouden hebben, krijgen nu een belangrijkere rol (voor of achter de schermen).
 
De afscheidsavond van groep 8, geen musical maar een eindfilm!
De opvoering van een musical groep 8, duurt ruim 2 uur. Er blijft dan nog maar weinig tijd en energie over voor een echt afscheid van de lagere schooltijd. Onze eindfilm duurt zo’n 40 minuten. De film is een mooie basis voor een afscheidsavond zonder stress. Na de film is er tijd voor bijvoorbeeld een ‘award ceremony’ waar elk kind afzonderlijk kort de aandacht krijgt. En er is ruimte voor een lied van de kinderen of een lied van het team. 


Bestel jullie pakket via het onderstaande formulier

Bent u leerkracht groep 8 en op zoek naar een fantastisch alternatief voor de afscheidsmusical van groep 8? Kies dan voor het Zelfstandig Eindfilm Pakket voor uw school. Hollywood in de Klas biedt het complete pakket (scène 1 t/m 9) aan voor 135 euro (inclusief BTW). 


© 2018